top of page

NAMESTITEV PROGRAMA R (INSTALLING PROGRAM R)

Če želite R Studio uporabljati na svojem računalniku, potem si namestite naslednja dva programa:

If you want to use R Studio on your computer, install the following two programs:

  • Program R (software package for statistical data processing):

https://cran.r-project.org/

Direct link for Windows

Direct link for Mac (Apple Silicon) and link for Mac (Intel)

 

  • R Studio (interface for using the R program):

https://posit.co/download/rstudio-desktop/

 

Direct link for Windows

Direct link for Mac

POVZETKI FUNKCIJ IN UKAZOV R / SUMMARY OF FUNCTIONS AND COMMANDS R

R funkcije za Ekonomiste, V2.0                               R functions for Economists, V2.0 

(avtor: Denis Marinšek)                                           (author: Denis Marinšek)

 

Additional useful documents (author: RStudio.com)

KRATEK UVOD V PROGRAM R  /  SHORT INTRODUCTION TO PROGRAM R

 

 

 

 

 

 

VIDEO PREDAVANJA, LOČENA PO TEMAH (only in Slovenian language)

UVOD V PROGRAM R

NORMALNA PORAZDELITEV

TEORIJA VZORČENJA

GRAFIČNA PREDSTAVITEV PODATKOV

STATISTIČNO PREVERJANJE DOMNEV

REGRESIJA

bottom of page