top of page

UČBENIKI

Učbeniki za R

Slika.png

Učbenik Spoznavanje statistične analize s programom R je bil izdan leta 2021 v soavtorstvu z Romanom Rogljem. Učbenik vsebuje snov dodiplomske statistike za ekonomske in poslovne vede, primeri pa so pripravljeni s programom R.

Povezava na založbo

Učbenik Spoznavanje multivariatne analize s programom R je bil izdan v soavtorstvu z Romanom Rogljem. Učbenik vsebuje snov podiplomske statistike za ekonomske in poslovne vede, primeri pa so pripravljeni s programom R.

Povezava na založbo

Učbeniki za SPSS

Učbenik Statistična analiza: Zbirka rešenih primerov s komentarji je bil izdan leta 2014 v soavtorstvu z Romanom Rogljem. Učbenik vsebuje snov dodiplomske statistike, primeri pa so pripravljeni s programom SPSS.

Učbenik Multivariatna analiza: Zbirka rešenih primerov s komentarji je bil izdan leta 2015. Učbenik vsebuje izbrana poglavja podiplomske statistike, primeri pa so pripravljeni s programom SPSS.

bottom of page