top of page

STATISTIČNO PREVERJANJE DOMNEV

Datoteki z nalogami in podatki

Posnetek 1: Domneva o vrednosti aritmetične sredine

Posnetek 2: Domneva o razliki dveh aritmetičnih sredin (preizkus dvojic)

Posnetek 3: Domneva o razliki dveh aritmetičnih sredin (preizkus skupin)

Posnetek 4: Domneva o enakosti treh ali več aritmetičnih sredin (ANOVA)

Posnetek 5: Domneva o vrednosti variance

Posnetek 6: Domneva o enakosti dveh varianc

Posnetek 7: Domneva o deležu

bottom of page