top of page

GRAFIČNA PREDSTAVITEV PODATKOV

Posnetek 1 - Histogram; Graf kvantilov (boxplot) in intervalne ocene

Posnetek 2 - Graf s stolpci oz. vrsticami (Barplot); Razsevni graf (Scatterplot)

Vizualizacija podatkov s knjižnico ggplot2

bottom of page